Niekedy je výhodou, ak vieme byť povrchoví.


Každý, kto mal čo do činenia s drevom, to vie: Na jednej strane stojí drevo ako materiál symbolizujúci teplo domova, prirodzenosť a príjem,nú atmosféru. Na druhej strane: Drevo pracuje a hýbe sa, drevo sa mení. Pokiaľ majú byť vytvorené pekné a odolné povrchy v exteriéri, je potrebné drevo pochopiť ako komplexný materiál. My to vieme.

A práve preto sme vytvorili kompletný program pre ochranu a zušľachťovanie drevených povrchov pre remeselníkov, ktorému sa druhý len tak nevyrovná. Optimálny program pre profesionálnych spracovateľov dreva, či už sa jedná o lazúrujúce alebo krycie povrchy.