Nabízíme udržitelnost "Made in Germany"


Základem naší strategie udržitelnosti jsou 3 zásady:

Ekologická odpovědnost
Chráníme dřevo vhodnými přípravky proti škůdcům. Naše produkty představují již po celou řadu let optimální ochranu při maximální orientaci na ochranu životního prostředí. Protože se v Německu potýkáme s nejvyššími nároky na ochranu životního prostředí z celého světa, není žádným divem, že v tomto ohledu naše ochrana životního prostředí "Made in Germany" klade měřítka. Účinná ochrana a ochrana životního prostředí jsou pro nás hlavními hnacími motory pro inovaci. Naše produkty a služby nastavují laťku na celém světě díky své dlouhé životnosti, účinnosti a slučitelnosti s životním prostředím. 

Ekonomická odpovědnost
V posledních letech jsme dosáhli velmi pozitivních výsledků. Zejména v mezinárodní oblasti jsme se velmi intenzivně angažovali a etablovali se na mnoha nových trzích. Máme zastoupení ve všech významných rozvojových regionech. Díky tomu můžeme našim zaměstnancům, partnerům a zákazníkům nabídnout jistotu, stálost a perspektivu do budoucna.    

Společenská odpovědnost
Zelený bod - duální systém Duales System Deutschland GmbH

 

Systém recyklace plechových obalů Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl GmbH

Blauer Engel (Ekologický symbol Německého ministerstva pro životní prostředí)

Symbol jakosti dozorujících institucí

Přípravky na ochranu dřeva RAL